Wat gebeurt er als de facturen geen toewijzingsclausule bevatten?