Komen mijn klanten altijd te weten dat de factuur is toegewezen aan Izola Bank?